Logo tähtsus ja kujundamine

blogi-postitus-2Inimene saab suurema osa informatsioonist läbi nägemismeele, mistõttu on väga olulisel kohal firma visuaalne identiteet. Firma identiteedi tuumaks on logo. Logo on kui firma nägu. Selle kaudu tunneb inimene kaugelt ära, millega on tegu.
Terviklik logo jaguneb kaheks-märk ja kiri. Üldjuhul kui räägitakse logo kujundamisest, mõeldakse kohe kirja osale, kuna see  viitab otse firma tegevusalale. Koos kasutades on kiri märgi täiendiks.
Kirja stiilis logo on mugav lahendus tänu oma paindlikele võimalustele kasutada ka täiesti eraldi seisvana. Nimi annab otsese viite firmale. Kaunite kirjastiilide, värvilahenduste ning raamidega on võimalik luua unikaalne välimus. Väikefirmade puhul tasub algselt piirduda ainult nimelise logoga.
Kui on tegemist suurema ettevõttega või firmaga, mis tegeleb millegi tootmisega, siis on soovituslik luua ka märgi stiilis logo. Märgi abil on võimalik anda kliendile kaugelt aimu, millega tegu. Tänu märgile on hiljem lihtsam sinna ümber luua ka firma üldine kujundus. Märki on hea kasutada kontoritarvetel ( ümbrikud, lepingupaberid jne.), plakatitel või reklaamlehtedel, samuti nii toodetel kui ka digitaalsel kujul nt. kodulehel.

Kui kogud mõtteid, millist logo oma firmale sooviksid, siis tasub mõelda järgnevatele punktidele:

  1. Logo peaks olema mingil moel unikaalne. Logos peab olema midagi, mis on meeldejääv ja ei ole sarnane mõne teise firma logo.
  2. Logo võiks olla seotud firmaga. Alati ei pea olema otsene vihje firma tegevusalale, kuid on hea, kui tal oleks rääkida oma lugu. Kui ei ole otsene kujutis, siis võiks ta vihjata firma tegevusalale oma stiili ja/või värvilahendusega.
  3. Logo peab olema paindlik. Ta peab hea välja nägema nii must-valgena kui ka väikeselt ümbriku peal või suurelt kaupluse vaateaknal. Liiga detailne logo võib jääda väikesena segaseks ja kaotab oma efektiivsuse.

Kui soovid firmale või brändile logo, mis kõnetaks kliente, siis pöördu julgelt meie poole.

Pakume nii logo loomist kui ka stiiliraamatu valmistamist.

Kirjuta meile: fke@fke.ee